Certificering CO2/MVO

Bezee is een erkend bosaanneemingsbedrijf en voldoet daarmee aan de eisen die zijn gesteld in de meest actuele versie van het ErBo handboek. Deze is te vinden op http://www.skbnl.nl

Erkenningsregeling Bosaannemers staat voor kwaliteit in boswerk, bekijk hier ons certificaat. De ErBo garandeert:

 • Aandacht voor het milieu
 • Goede en veilige arbeidsomstandigheden
 • Duidelijke afspraken
 • Adequate zorg voor (kwetsbare) planten en dieren

ErBo Certificering 2019 BeZee

Het VCA** (VCA= veiligheids checklijst aannemers) certificaat regelt de beheersing van risico's bij het werk. Dit is de manier om menselijk falen tot een minimum te beperken.

Iedere werknemer van BeZee is gecertificeert volgens de VCA I -norm, want alleen uitgaan van jarenlange ervaring die de meeste leden van ons team hebben is niet genoeg.

2021 2024 VCA Certificaat

 

Milieu managementsysteem

 

Met behulp van een milieumanagementsysteem kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard. (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen) 

Wat is een milieumanagementsysteem en wat is ISO 14001?

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico's.
 • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.

2021 2024 ISO 14001 Certificaat

Waarom een gecertificeerd milieumanagementsysteem?

Binnen de methodologie van een milieumanagementsysteem biedt een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten goed inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Daardoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt. Deze belangrijke milieu informatie kan voor het management mede de basis vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen. Ook is deze informatie relevant voor de diverse stakeholders (klanten, overheid, omwonenden, intermediaire organisaties, financiƫle instellingen en verzekeraars, etc.) en is ook goed bruikbaar ter motivatie van de individuele bijdrage van de verschillende afdelingen en werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming.

 Download hier het beleid en inventarisatie wet- en regelgeving (14001,met MVO)

Wij realiseren ons dat ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten wij een aandeel hebben in milieubelasting in de vorm van onder andere CO2-utstoot. Daarom is ons duurzaamheidsbeleid erop gericht om CO2-emissie ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen. Wij doen dit onder andere door scherp te zijn op het inkoopbeleid van materieel en grondstoffen, medewerkers bewust te maken van onze en hun invloed op CO2-uitstoot en de vermindering daarvan, en gerichte maatregelen te nemen om CO2-uitstoot ook daadwerkelijk te verminderen. De CO2-Prestatieladder helpt ons dit een continu proces te laten zijn. Hieronder vindt u documenten die hier meer in detail op in gaan. 

Documentatie:

Beleidsverklaring CO2-Prestatieladder

CO2 bewust certificaat trede 5

CO2 certificaat niveau 5 2019 2021

Matriele Emissies 2023

Ketenanalyse 2023

EMP 2020

EMP 2021

EMP 2022

EMP 2023

Kansen en reductie schema 2023

2020 1e half jaar rapportage

2021 1e half jaar rapportage

2022 1e half jaar rapportage

2023 1e half jaar rapportage

2021 Footprint Verklaring | Flyer CO2 Uitstoot 2021

Werkgroep Eijk Groep en Aannemingsbedrijf Bezee

Voor nadere gegevens omtrent onze CO2-inspanningen en -certificatie verwijzen we ook naar de website van het SKAO

CO2 prestatieladder

BRL GROENVOORZIENING certificering

Een belangrijke functie van Groenkeur is de bevordering van vakmanschap en professionaliteit in de groene sector. Het keurmerk wordt daarom alleen gevoerd door gecertificeerde ondernemers. Om het certificaat te behalen, moet de ondernemer voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen van Stichting Groenkeur. Na certificering wordt de Groenkeur ondernemer jaarlijks door de stichting getoetst aan de kwaliteitsnormen van het keurmerk. 

Waarom Groenkeur BRL
Als kwaliteitslabel staat Groenkeur voor kennis, vakmanschap en professie. Groenkeur schept duidelijkheid, biedt zekerheid en toont respect voor groen. En de branchevereniging VHG (vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners) staat hier achter!

Binnen de Groenkeur BRL zijn vier specialisaties namelijk:

 • BRL Groenvoorziening,
 • BRL Boomverzorging,
 • BRL Tuinaanleg en Tuinonderhoud.
 • BRL Dak- en Gevelbegroening

Waarom Groenkeur BRL groenvoorziening
De BRL groenvoorziening is speciaal voor die bedrijven die professioneel werkzaamheden op het gebied van aanleg en onderhoud aan groenvoorzieningen uitvoeren. Met dit keurmerk weer u als klant dat u een deskundig en gespecialiseerd bedrijf in de arm neemt. U weet tevens dat het bedrijf onder extern toezicht staat om de aan u geleverde kwaliteit te bewaken en op een hoog peil te houden.Als kwaliteitslabel staat de BRL groenvoorziening voor kennis, vakmanschap en professie. Groenkeur schept duidelijkheid, biedt zekerheid en toont respect voor groen. En de branchevereniging staat hier achter!

Kenmerken van de BRL groenvoorziening ondernemer:

 • Heeft alleen vakkundig personeel; 
 • Beschikt over een gezonde bedrijfsvoering; 
 • Werkt volgens de laatste stand der techniek; 
 • Beheerst het gehele hoveniersproces en is vakkundig op het gebied van ontwerp, Aanleg en onderhoud; 
 • Maakt duidelijke afspraken en heeft communicatie hoog in het vaandel staan.

2021 2024 6064 cert Def. BRL GROENKEUR

 

 

Procesbeheersing

De ISO 9001:2015 norm is een norm die eisen stelt aan het proces in uw organisatie. De wens van de opdrachtgever staat daarbij centraal. Met het behalen van dit certificaat geven wij aan dat wij een kwaliteitsorganisatie achter onze producten hebben staan.

De ISO norm is een hulpmiddel of instrument bij het beheersbaar maken en structureren van (processen in) organisaties. Wij hebben hierdoor grip op onze bedrijfsprocessen en kunnen waar nodig snel en effectief bijsturen en verbeteren.

Wanneer u als opdrachtgever zeker wilt zijn van kwaliteit en nakomen van afspraken dan is Nen-ISO een absolute voorwaarde.


Grip op onze bedrijfsvoering
Met dit kwaliteitscertificaat maken wij aantoonbaar dat wij grip hebben op onze bedrijfsvoering. Wij weten en wij staan voor de diensten die wij leveren. Iedere opdrachtgever kan duidelijke afspraken van ons verwachten. Beide partijen weten dan steeds waar ze aan toe zijn.

2021 2024 6064 cert Def ISO 9001

2021 2024 ISO 9001 Certificaat