• Slootonderhoud met trekker op smalle (en daarmee tussen bijvoorbeeld de bieten of aardappelen te kunnen klepelen of korven om de gewassen niet te beschadigen.) of brede banden om sporen te voorkomen.
  • Klepelen (gras vermalen) en klepelen met frees
  • Maaikorven (sloot uitscheppen of het riet wegknippen en in het tallud deponeren of afvoeren.)
  • Band harken om gras van een talud te verwijderen
  • Frezen van slootbodem om de watergang weer vrij te krijgen om de afvoer te verbeteren
  • Maaikorven met rupskraan/wielkraan en lange giek